Migrationsverket v 32 – 2018

Under vecka 32 sökte totalt 428 personer asyl i Sverige

Största grupper:Syrien,Iran,Irak,Statslös,Eritrea,Turkiet,Azerbajdzjan,Somalia,Uzbekistan,Georgien

Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem: 60.692

Beviljade uppehållstillstånd (jan-juli 2018): 77.119

Annonser