Vi växte upp i lugn och ro

Vi växte upp i lugn och ro

Inte kunde vi ana att landet långt senare skulle fyllas med terrorister från främmande länder som ville oss ont

Inte kunde vi ana att långt senare skulle det kämpas för att få dom hit

Inte kunde vi ana när vi lekt och cyklade vad framtidens politiker ville göra mot landet