Busch Thor (KD) berättar att hon nu kommer att prata och kunna förhandla med alla partier i frågor som är intressanta för KD-väljare – 92% KD-väljare tycker att det är bra

Busch Thor (KD) berättar att hon nu kommer att prata och kunna förhandla med alla partier i frågor som är intressanta för KD-väljare – 92% KD-väljare tycker att det är bra.

Annonser