Från trettio till hundratals miljarder

De största svenska utredningen som har gjorts för invandringens totala kostnader är den statliga ESO-utredningen ”Invandringen och de offentliga finanserna” (2009:3) som ekonomiprofessor Jan Ekberg gjorde på uppdrag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Den ursprungliga siffran på 30 miljarder i årliga kostnader, som använts som riktmärke sedan mitten/slutet av 1990-talet, näst intill fördubblades av Ekberg. Han kallade de utrikesfödda och barn födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar för ”invandrarbefolkningen” i Sverige, vartefter han jämförde med kategorin ”infödda”. Vad kostade skola, sjukvård, pensioner, infrastruktur och kriminalvård med mera för respektive kategori? Invandrarbefolkningen betalade år 2006 sammanlagt 176,6 miljarder kronor i skatteintäkter och sociala avgifter till staten. Utgifterna var 215,7 miljarder eller 222,4 miljarder kronor, beroende på hur man räknar utgifterna för försvaret. Till detta lade Ekberg ytterligare sex miljarder kronor för invandrares del av skattefinansierade offentliga investeringar. Resultatet blev en nettokostnad för invandringen på mellan 48,9 och 58,7 miljarder eller mellan 1,5 och 2 procent av BNP.

Jan Ekbergs slutsats var inte särskilt upplyftande för dem som pläderar för att invandringen skulle vara lönsam. Därför tog den nytillträdde folkpartisten, migrationsministern Erik Ullenhag, år 2012 bort rapporten från regeringens hemsida. Istället presenterade han på regeringens uppdrag en hemsida, med vad som påstods vara 13 myter om invandringen. Nu anges kostnaden vara ”tiotals miljarder kronor varje år”. Den nya regeringen med socialdemokraterna och miljöpartister tog år 2015 bort sidan från nätet.

Idag har kostnadsbilden radikalt förändrats. Ekbergs beräkningar gällande år 2006, innan regeringen Reinfeldt plussade på från 62.000 beviljade uppehållstillstånd under 2005 till drygt 116.000 under 2013, en nivå som håller i sig några år senare. Till det kommer det extrema asylflödet under de fyra sista månaderna av 2015, vars konsekvenser eller fortsättning vi i skrivande stund inte kan överblicka. Den ekonomiska tillväxten för Sveriges befolkning har aldrig varit så svag som sedan massinvandringen satte verklig fart under Fredrik Reinfeldts ledning. Det mest relevanta sätt för hur välfärden fördelas bland befolkningen får man genom att mäta ökningen av BNP per capita. Historiskt sett har den vuxit med ungefär två procent per år i västvärlden. Så här ser utvecklingen för Sverige ut över olika tidsperioder sedan 1950-talets början:

1950 – 1990: 2.1 procent per år
1990 – 2006: 2.1 procent per år
2006 – 2015: 0.6 procent per år

I dessa siffror är asylsökande som inte folkbokförts inte medräknade. Vi kan emellertid redan nu vara ganska säkra på att färska siffror kommer att visa att den nedåtgående trenden fortsätter.

Norges statistiska centralbyrå gjorde för ett par år sedan ett försök att ta ett större grepp om den utomeuropeiska invandringens långsiktiga kostnader. De kom då fram till en totalkostnad på drygt 4.4 miljoner svenska kronor per utomeuropeisk invandrare från tredje världen.

Under 2014 och 2015 beviljades, inklusive kvotflyktingar, 70.000 permanenta svenska uppehållstillstånd (PUT) för asylsökande. Om man räknar med att det kommer en anhörig per person, så kommer kostnaderna för dem som beviljats asyl under bara dessa två år samt för deras anhöriga, att ligga en bra bit över 600 miljarder kronor, enligt det norska sättet att räkna. Då är det extremt stora asylinflödet under senare delen av 2015 inte behandlat av Migrationsverket. Begränsar vi oss till dem som kommer från Syrien, så har drygt 85.000 syrier fått PUT i Sverige sedan inbördeskriget började 2011 fram till och med 2015. Det ger för syrier som fått PUT beviljade före 2016 en sammanlagd kostnad om 375 miljarder kronor, enligt samma beräkningsmodell.

(Ur boken Nötskalet)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s