Fattigvården

Förr fanns det fattighus och fattighjon runt om i landet. Det var människor som inte kunde försörja sig själva som fick bo på fattighusen, gamla, fattiga, fysiskt och psykiskt sjuka, föräldralösa och ensamma mödrar med ”oäkta” barn. Där levde det ofta under svåra förhållanden i trängsel och smuts. De fick mat och husrum, på en del ställen förväntades de även arbeta. Men fattighusen var inte den enda fattigvården samhället erbjöd. Kringgång var en annan. Kringgången innebar att den fattiga fick gå från gård till gård. De fick mat och husrum mot viss arbetsinsats. Fattiga kunde också utackorderas till det hushåll som erbjöd sig att ta den lägsta ersättningen från fattigvården. Det var framförallt föräldralösa barn som drabbades av detta. När sedan ett hushåll inte längre ansåg sig ha möjligheten att ta hand om barnen blev de utackorderade på nytt, och på nytt. Fattigvården gav även understöd till behövande i form av pengar, spannmål och bränsle.

Fattigvården var under 1800-talets andra hälft kommunens ansvar. I kommun och statsarkiv finns diverse handlingar rörande fattigvården såsom journaler över personer som begärt eller mottagit fattigvård, fattigvårdsstyrelsens mötesprotokoll, ritningar och fotografier som visar hur fattighusen kunde se ut samt reglementen för hur dessa inrättningar skulle skötas. i kommunarkiven finns även handlingar från barnavårdsnämnden som ger en inblick i hur fattiga barns uppväxtförhållanden och livsvillkor kunde se ut under tidigt 1900-tal.

I svenska fattigvårdsförbundets tidskrift från 1907 ges en utförlig beskrivning av hur måltiderna på fattighusen kunde se ut:

Så kommer frukosten. Stundom hämtar man den i köket och förtär den sittande på sängkanten i sofrummet, där atmosfären är tjock af nattluften. Oftast har man emellertid särskild matsal, och barnen äter där stundom med, stundom efter de äldre. Vällingskålen sättes för munnen och tömmes, och brödbiten tar man med sig för att förtära när och hvar det så faller sig; potatisskalen läggas på det nakna träbordet, och med knifven i ena handen och sillbiten i den andra inmundigar man en måltid, vid hvilken ofta icke en tallrik och ännu mindre en gaffel anses nödig. Småbarnen få i allmänhet särskilda mjölkportioner samt stundom ett mellanmål, ”lillmiddag”, men från och med 7 år delar barnen vanligen de äldres ofta ordentligt lagade men alltid mycket enformiga kost.

Frukosten består af kaffe, smör eller margarin och bröd. För hvarje arbetsför mansperson beräknas 530 gr. bröd pr dag, för övriga hjon 425 gr. Frukostsmöret i vigt 15 gr. smör eller 20 gr. margarin. Sjuka hjon erhålla efter behof 1 à 2 semlor och 40cl. söt eller handskummad mjölk. Hjon som äro sysselsatta med strängt eller öfertidsarbete, erhålla 1 à 2 portioner smör eller margarin extra jemte extra kaffe.

Middag: Köttsoppa, välling, ärtsoppa

Qvällsmat: Gröt, potatis, sill

Reglemente:

Hjonen skola beflita sig att lefva i frid och sämja med hvarandra, samt iakttaga ett städadt och anständigt uppförande, de bör med flit och med beredvillighet uträtta sina arbeten, noga efterlefva den gifna föreskriften, vara föreståndaren, och förestånderskan lydiga såsom deras husbonde och matmoder, samt visa dem såsom sådana tillbörlig aktning. Har någon klagomål att anföra vände han sig till styrelsen eller verkställande styresman som då undersökte förhållandet och meddelar rättelse.

Hjonens uppstigning bör ske kl. 1/2, 6, då de göra sig rena, hvarefter de erhåller kaffe, kl .6, frukost kl. 7, middag kl. 12 och qvällsmat kl. 6, hvarefter de på aftonen gå till sängs. De af hjonen som hafva yttre arbete eller biträder i köket, eller vid eldning i lokalerna, får stiga upp kl. 5 på morgonen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s