Migrationsverket v 49 -2017

Under vecka 49 sökte totalt 490 personer asyl i Sverige

Annonser

Hur ska landet lösa konflikten mellan dom som tycker att icke skydds behövande har rätt att stanna i landet och dom som inte tycker det?

Hur ska landet lösa konflikten mellan dom som tycker att icke skydds behövande har rätt att stanna i landet och dom som inte tycker det?

Dom som är för bedrägeri att det inte gör så mycket – kontra dom som är för lagar och regler att asyl är något väldigt speciellt och inte ska kunna godkännas hur som helst.