Dan Andersson

Midsommarsol som strålar het ifrån de blåa tak,

skänk i min glädjes bägare att jag nu glömma må,

att jag nu glömma må att jag med Broder och med Gud har sak,

och fröjdas åt din klara luft och dina skyar blå.

Och sänk dig sakta, ljumma natt, i bergens svala famn,

och giv åt folk som vakta glatt en fröjd förutan namn!

Låt,sommar, fältens unga korn och täktens vilda bär

få dricka ymnigt dagg och ljus och giva hundrafalt!

Giv must åt klövern honungsfull och grann, färg åt duvkullan skär,

och strö var natt och varje dag välsignelse kring allt.

Så sjunger jag vid hedens kant, vid Kabofallets brus

och dyrkar högt, o sommarkväll, ditt underbara ljus.

Nils Ferlin

Det sitter en gumma med blommor

på huk i en gatuvrå –

Och grosshandlar Bergman J:r

stannar och tänker så:

Du gamla och stillsamma gumma

med ögon skumma av sorg,

du säljer ju blåsippor, ser jag

– nu köper jag hela din korg!

Och gumman blir glad, kan man veta,

som fattiga gummor bli –

Och somt är väl sant, och somt är väl blott

en fattig poets fantasi.

Stig Johansson

Vi kom till Antwerpen med s/s Etna av Stockholm

på en av hennes sista havsresor.

Flanderns främmande språk var lent som polerat lindträ

mot våra vattensjuka själar

och vi såg Belgiens väldiga ardennerhästar

dra väldens gods över kajernas kullersten.

Tyst och omärkligt började den nya tiden.