1977 var Sveriges statsskuld c.a 150 miljarder – idag är den c.a 1.260 miljarder kronor

https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Sveriges-statsskuld-oversikt/Historik-i-diagram/

Annonser