Extra utskottssammanträde om KU-granskning av Transportstyrelsen

Konstitutionsutskottet,KU,håller ett extra utskottssammanträde torsdagen den 17 augusti för att inleda granskningen av regeringens hantering av Transportstyrelsens upphandling av IT-system.

Vid sammanträdet klockan 11.30 kommer KU att påbörja behandlingen av de anmälningar som har kommit till riksdagen med anledning av Transportstyrelsens outsourcing av IT-system.